Sergio Villanueva Saz: “Podemos contagiar de covid a nuestra mascota, no al revés”